‘ประยุทธ์’ ห่วง คนไทยในยูเครน พร้อมอพยพหากจำเป็น

‘ประยุทธ์’ ห่วง คนไทยในยูเครน พร้อมอพยพหากจำเป็น

รองโฆษกสำนักนายกฯ เผย ประยุทธ์ ห่วง คนไทยในยูเครน หลังสถานการณ์ระหว่างยูเครนและรัสเซียตึงเครียด พร้อมอพยพคนไทยด้วยการเช่าเครื่องบินเหมาลำหากจำเป็น นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยคนไทยที่อยู่ในยูเครน โดยกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า ได้กำหนดแผนอพยพคนไทยไว้พร้อมแล้ว หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำ แต่หากมีการปิดน่านฟ้าจะจัดรถรับคนไทยข้ามแดนไปยังประเทศโปแลนด์

กระทรวงการต่างประเทศได้รายงานถึงสถานการณ์ในยูเครนเป็นระยะๆ 

เพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ด้วยความห่วงใยคนไทยที่อยู่ในยูเครนซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ได้ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มคนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงทีหากมีเหตุจำเป็น รวมทั้ง ได้สอบถามความเป็นอยู่ของชาวไทยและให้เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ

ขณะนี้ได้กำหนดแผนการว่าจะใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำอพยพคนไทยจากยูเครนโดยตรง ส่วนกรณีน่านฟ้าปิด จะอพยพคนไทยมารวมกัน เพื่อเดินทางข้ามแดนโดยรถต่อไปยังกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำกลับไทย และกรณีสุดท้ายคือ ทางการไทยจะจัดเครื่องบินเช่าเหมาลำไปรับคนไทยที่ยูเครน หรือ กรุงวอซอร์ ซึ่งการบินไทย และกองทัพอากาศ ได้ร่วมเตรียมการไว้พร้อมแล้ว

ทั้งนี้ คนไทยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ หมายเลข +48-696-642-348 (24 ชม.) หรือ E-mail : thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl

ศาลอาญากรุงเทพใต้ อนุญาตให้ ประกันตัว เพนกวิน แล้ว เตรียมได้รับการปล่อยตัวที่เรือนจำเย็นนี้ ส่วน ทนายอานนท์ ยังไม่ได้ขอยื่นประกันใหม่ นาย นรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ออกมาเปิดเผยข่าวดีว่า ศาลอาญากรุงเทพใต้อนุญาตให้ประกันตัวนาย พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทาง ศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นศาลเดียวที่ยังไม่อนุญาตให้ประกันตัว

โดยนาย นรเศรษฐ์ ระบุว่า เพนกวิน จะได้รับการปล่อยตัวเย็นนี้ที่เรือนจำ และเชิญชวนประชาชนและกลุ่มผู้สนับสนุนไปเดินทางต้อนรับรอ เพนกวิน ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ ในส่วนของ นาย อานนท์ นำภา หรือ ทนายอานนท์ นั้น ยังไม่ได้ยื่นประกันใหม่ จึงยังไม่มีคำสั่งออกมา

ประยุทธ์ ห่วงคนไทยในยูเครน พร้อมอพยพหากจำเป็น

ประยุทธ์ ห่วงคนไทยในยูเครน พร้อมอพยพหากจำเป็น ด้วยการเช่าเครื่องบินเหมาลำ และเตรียมแผนสำรองหากมีการปิดน่าฟ้า จะจัดรถรับคนไทยข้ามแดนไปยังประเทศโปแลนด์

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวรัชดา ธนาดิเรก เปิดผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยคนไทยในยูเครน พร้อมอพยพหากจำเป็น ด้วยการเช่าเครื่องบินเหมาลำ และเตรียมแผนสำรองหากมีการปิดน่าฟ้า จะจัดรถรับคนไทยข้ามแดนไปยังประเทศโปแลนด์

กระทรวงการต่างประเทศได้รายงานถึงสถานการณ์ในยูเครนเป็นระยะๆ เพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ด้วยความห่วงใยคนไทยที่อยู่ในยูเครนซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ได้ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มคนไทยอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงทีหากมีเหตุจำเป็น รวมทั้ง ได้สอบถามความเป็นอยู่ของชาวไทยและให้เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ

ขณะนี้ได้กำหนดแผนการว่าจะใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำอพยพคนไทยจากยูเครนโดยตรง ส่วนกรณีน่านฟ้าปิด จะอพยพคนไทยมารวมกัน เพื่อเดินทางข้ามแดนโดยรถต่อไปยังกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำกลับไทย

และกรณีสุดท้ายคือ ทางการไทยจะจัดเครื่องบินเช่าเหมาลำไปรับคนไทยที่ยูเครน หรือ กรุงวอซอร์ ซึ่งการบินไทย และกองทัพอากาศ ได้ร่วมเตรียมการไว้พร้อมแล้วทั้งนี้ คนไทยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ หมายเลข +48-696-642-348 (24 ชม.) หรือ E-mail : thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl

วันนี้ 23 ก.พ. 2565 ภายหลังมีข่าวศาลไม่ให้ประกันตัวทนานยอานนท์ กับ เพนกวิน พริษฐ์ ชีวารักษ์ ต่อมาทางศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ออกเอกสารข่าวแจกสื่อมวลชน ระบุสาเหตุที่พิจารณาไม่ให้ประกันตัวทั้งสอง ความว่า

นายนรเศรษฐ นาหนองตูม ทนายความได้ยื่นคำร้อง ขอปล่อยชั่วคราว นายอานนท์ นำภา จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ 81671/2564 และในคดี หมายเลขดำที่ อ1802/2564 และนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ อ1180/2564 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS) ซึ่งคณะผู้บริหารของศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ร่วมกัน พิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว และเอกสารประกอบแล้ว มีคำสั่งดังนี้ โดยนายอานนท์ นำภา ในคดีหมายเลขดำที่ อ1671/2564

ที่ประชุมคณะผู้บริหาร ของศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมกันพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยแล้ว เห็นว่าตามคำร้อง ประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยที่อ้างว่ามีภารกิจต้องดูแลครอบครัวและต้องทำงานนั้น เห็นว่าเหตุที่ขอปล่อยตัวเป็นเหตุทั่วๆ ไป ไม่ใช่เหตุพิเศษที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลอุทธรรณ์ ที่ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว จึงมีคำสั่งไม่อนุญาต ยกคำร้อง

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป