มีการอุทธรณ์อย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กผู้หญิงจะไม่ออกจากโรงเรียน ตามเขา

มีการอุทธรณ์อย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กผู้หญิงจะไม่ออกจากโรงเรียน ตามเขา

ศาลไม่ควรเป็นกระดานสนทนาเพื่อตัดสินข้อพิพาททางเทววิทยา นอกจากนี้ยังถูกถามในการตัดสินด้วยว่าสาวมุสลิมที่ต้องการสวมฮิญาบนั้นมากเกินไปที่จะขอในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ ผู้พิพากษาทั้งสองมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่ดูเหมือนจะมีคำแนะนำที่คล้ายกันสำหรับฝ่ายมุสลิม การโต้แย้งเรื่องหลักปฏิบัติทางศาสนาอาจไม่พบข้อดีในกฎหมายมากนัก

นอกเหนือจากข้อโต้แย้งหลักปฏิบัติทางศาสนาแล้ว

 ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่ผู้พิพากษาตีความต่างกัน นั่นคือ หน้าที่ของรัฐสวัสดิการในการปฏิรูปและให้การศึกษา ผู้พิพากษาทั้งสองพูดถึงแนวคิดเรื่องสวัสดิการและการปฏิรูป แต่ใช้แนวทางที่แตกต่างกันมาก

Justice Gupta เชื่อว่าชุดนักเรียนส่งเสริมความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รับรองวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งประดิษฐานอยู่ในรัฐธรรมนูญอินเดีย ในขณะเดียวกัน Justice Dhulia เห็นว่าด้วยการสั่งห้าม สิทธิในการศึกษาของเด็กผู้หญิงได้รับผลกระทบ ซึ่งควรได้รับการคุ้มครองในทุกกรณี เขาเสริมว่ารัฐต้องรองรับความเชื่อดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ที่มากขึ้น

Justice Gupta ตั้งข้อสังเกตว่าหากนักเรียนไม่มาโรงเรียนเนื่องจากการห้ามสวมฮิญาบในห้องเรียน ถือเป็นการเลือกโดยสมัครใจ ผู้พิพากษา Dhulia เชื่อว่าการขอให้ผู้หญิงมุสลิมถอดฮิญาบก่อนเข้าห้องเรียนจะทำให้พวกเขาเสียศักดิ์ศรี

การอภิปรายเกี่ยวกับฮิญาบยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับสิทธิของชนกลุ่มน้อยกับแนวคิดของการปฏิรูปอีกด้วย

ศาลฎีกาจะต้องสร้างม้านั่งขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรับฟังเรื่องนี้ และผู้ยื่นคำร้องอาจใช้หรือไม่ใช้เส้นทางของหลักปฏิบัติทางศาสนาที่สำคัญก่อนหน้านั้น

อย่างไรก็ตาม การอภิปรายเกี่ยวกับฮิญาบได้เปิดโปงคำถามสำคัญ

บางประการเกี่ยวกับกฎหมายและศาสนาที่ศาลฎีกาต้องตอบ:

อะไรคือข้อจำกัดในการแสดงออกทางศาสนาในโรงเรียนของรัฐ?

หากโรงเรียนเป็นสถานที่ฆราวาส กิจกรรมทางสังคมหรือวัฒนธรรมทุกประเภทควรถูกห้ามหรือไม่?

ในประเทศอย่างอินเดีย เป็นไปได้ไหมที่จะแยกแยะอย่างชัดเจนระหว่างสิ่งที่เป็นศาสนาและวัฒนธรรมคืออะไร?

อะไรจะเป็นขอบเขตของการแสดงออกทางศาสนา?

รัฐบาลสามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ถดถอยด้วยวิธีนี้ผ่านการแจ้งเตือนได้หรือไม่?

มีคำนิยามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของ ‘หลักปฏิบัติทางศาสนาที่สำคัญ’ ได้หรือไม่?

บทสรุป

อะไรก็ตามที่ศาลตัดสินในเรื่องฮิญาบจะมีผลที่ตามมา ไม่ใช่แค่สำหรับการแสดงออกทางศาสนาและสิทธิของชนกลุ่มน้อย แต่สำหรับการอภิปรายอื่นๆ ที่รออยู่ในศาลฎีกา

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป